Choď na obsah Choď na menu
 


large.jpg

 

 

Vítame vás na stránke našej Materskej školy Čáry.

 "Materská škola má dať dieťaťu taký základ, aby malo po celý život potešenie zo vzdelávania" 

 

    Milí rodičia, prosíme Vás, aby ste neverili všetkému, čo Vaše deti hovoria o materskej škole. Na oplátku Vám sľubujeme, že ani my nebudeme veriť všetkému, čo hovoria o Vás!!! smiley

 

 Naša internetová stránka vznikla za účelom neustáleho skvalitňovania spolupráce rodiny a školy, ale i na prezentovanie a zviditeľnenie našej materskej školy. Prostredníctvom našich a vašich podnetov by sme chceli zlepšiť vzájomnú komunikáciu, hľadať kompromisy najmä pri zvyšovaní efektívnosti výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 

Materská škola je dvojtriedna s počtom detí 38 vo veku 3  - 6 rokov. Je typickou MŠ vidieckeho typu, nachádzajúcej sa v peknom prírodnom prostredí, ktorú lemuje les a potok. Vašim deťom sa venujú štyria pedagógovia, ktorí svojou odbornou pedagogickou činnosťou kladú dôraz na aktívny prístup k prijímaniu poznatkov a informácií, citové uspokojenie detí pri vlastnom edukačnom procese. Prostredníctvom výchovy  a vzdelávania pôsobíme na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho emocionálny, fyzický a intelektuálny  rozvoj s individuálnymi a vekovými osobitosťami.  Využívame  aspekty tvorivo- humanistickej výchovy, kde v centre nie je učenie, činnosť a výchova, ale v strede záujmu je osobnosť dieťaťa, jeho myslenie, prežívanie, cítenie, tvorenie a správanie.             

 

                                                          Mgr. Ľubica Lišková - riaditeľka  MŠ

 

Webová stránky sa aktualizuje...