Choď na obsah Choď na menu
 


Denný poriadok v MŠ

3. 11. 2017

Prevádzka v MŠ 6:30 - 16:00 hod.

Vzdelávacie aktivity sa zaraďujú ako súčasť všetkých foriem denných činností počas celého dňa.

 

 • 6:30 - 8:35 - schádzanie detí, hry a hrové činnosti podľa výberu detí, vítanie dňa, ranný kruh
 • 8:35 - 8:50 - zdravotné cvičenie
 • 8:50 - 9:00 - hygiena, príprava na desiatu
 • 9:00 - 9:20 - desiata
 • 9:20 - 9:30 - hygiena, príprava na vzdelávaciu aktivitu
 • 9:30 - 10:00 - dopoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita
 • 10:00 - 10:10 - hygiena, príprava na pobyt vonku
 • 10:15 - 11:15 - pobyt vonku s vychádzkou, pobyt na ŠD
 • 11:20 - 11:30 - hygiena, príprava na obed
 • 11:40 - 12:15 - obed
 • 12:15 - 12:25 - hygiena, čistenie zubov, príprava na odpočinok
 • 12:30 - 14:30 - odpočinok, trvanie min. 30 minút (podľa potreby dieťaťa), individuálne prípadne skupinové aktivity a činnosti podľa výberu
 • 14:30 - 14:45 - telovýchovná chvíľka po spánku, hygiena, obliekanie, príprava na olovrant
 • 14:45 - 15:10 - olovrant, hygiena, príprava na odpoludňajšiu aktivitu
 • 15:15 - 15:30 - popoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita
 • 15:30 - 16:00 - hry a hrové činnosti podľa výberu detí (prípadný pobyt na ŠD - podľa počasia)
 • 16:00 - koniec prevádzky MŠ