Choď na obsah Choď na menu
 


HARMONOGRAM AKTIVÍT NA PRVÝ POLROK 2017

3. 11. 2017

 

SEPTEMBER

 • Otvorenie nového  školského roka "Čarovný kľúč" – s rodičmi
 • Poznávacie vychádzky – spoznávam okolie, obec, Ja a moji kamaráti, kto sa o mňa stará v rodine a v MŠ – v rámci vzdelávacích aktivít (zážitkové učenie)
 • Hry a zábavné činnosti na školskom dvore
 • Šarkaniáda
 • Divadelné predstavenie – bábkové divadlo "Lienka"
 • Deň mlieka

 

OKTÓBER

 • Prišla pani Jeseň – tekvičkovanie
 • Deň rodiny a škôlky – tvorivé dielne, pexesiáda, spol. hry, jesenné aranžovanie – s rodičmi
 • Hravo-zdravo – Deň zdravej výživy, ochutnávka
 • Jesenná brigáda – hrabanie lístia, zbieranie prírodnín, turistická vychádzka v lese
 • Hudobné vystúpenie – ľudové zvyky a tradície na tému, zber úrody na poli v jeseni
 • Október- mesiac úcty k starším – vystúpenie pre dôchodcov
 • Dopravná výchova – zážitkové učenie s policajtmi

 

  

NOVEMBER

 • Svätomartinský svetielkový sprievod –
 •  
 • Deň materských škôl – prednášky pre rodičov
 • Adaptácia na materskú školu
 • Pedagogická diagnostika
 • IKT ako učebná pomôcka a jej využitie vo výchovno-vzdelávacom procese
 • Evaluácia
 • Deň vojnových veteránov – uctenie pamiatky padlých vojakov
 • Viazania adventných vencov s rodičmi

 

DECEMBER

 • Tvorivé dielne – výroba zimných dekorácií na vianočné trhy s rodičmi
 • Návšteva sv. Mikuláša s jeho pomocníkmi spojené s vianočnou besiedkou s rodičmi
 • Vianočné trhy
 • Pečenie medovníkov s dôchodcami

 • Živý Betlehem s rodičmi