Choď na obsah Choď na menu
 


Prijímanie detí do MŠ

Prijímanie detí

Zápis do materskej školy sa koná každý rok v mesiacoch apríl-máj. Presný termín je k dispozícii rodičom v priestoroch našej MŠ a na informačnej tabuli v obci. Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka alebo v priebehu školského roka ak to umožňuje kapacita MŠ na základe žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorú vám vydá na požiadanie riaditeľstvo MŠ . K prihláške je potrebné priložiť aktuálne potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa  a prefotený preukaz poistenca.

 

 Pred vstupom do materskej školy musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a musí ovládať základy stolovania. To znamená, že dieťa nesmie nosiť plienky  a malo by vedieť jesť lyžicou.